Polish
English

Kontakt

PIEŃSKIE HUTY SZKŁA "ŁUŻYCE" Spółka z o.o.
ul. T. Kościuszki 39
59-930 Pieńsk

KRS 0000072367 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.650.000,00 złotych

NIP 615-15-56-359
Regon 230407108

telefony:

  • +48 75 778 64 11 - sekretariat
  • +48 75 778 64 12 - sekretariat
  • +48 75 777 52 99 - faks
  • +48 75 778 64 57 - marketing kraj
  • +48 600 484 251 - Mariola Brzozowska (rynek krajowy)
  • +48 696 561 581 - Export

 

 

adresy e-mail:

  • marketing@luzyce.pl - zamówienia zagraniczne

 aleksandra.nowicka@luzyce.pl - język angielski

 agnieszka.sniegula@luzyce.pl - język czeski

  • sprzedaz@luzyce.pl - zamówienia krajowe

 mariola.brzozowska@luzyce.pl - język polski

kontakt ze sprzedawcami na Skype