Polish
English

Polityka jakości

STANDARDOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE WYROBÓW SZKLANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ PHS „ŁUŻYCE”

WADY SZKŁA I WYROBÓW SZKLANYCH
1. Ciała obce o średnicy do 1 mm nie mające wokół siebie rys i pęknięć dopuszczalna 1 sztuka na powierzchni 1 dm² *
2. Ciała obce o średnicy powyżej 1 mm niedopuszczalne
3. Pęcherze (pladry) o średnicy do 0,5 mm dopuszczalne rzadko rozrzucone
4. Pęcherze do 1 mm dopuszczalne pojedyncze - nie tworzące skupisk
5. Pęcherze o średnicy do 2 mm dopuszczalne 3 szt. na 1 dm² powierzchni
6. Pęcherze pękające niedopuszczalne
7. Pęcherze podłużne do 5 mm dopuszczalna 1 sztuka *
8. Owalność, brak symetrii, wypukłość lub wklęsłość dopuszczalne w granicach tolerancji nie powodujące zniekształceń wyrobu<br />
9. Zmarszczone powierzchnie, założone warstwy szkła<br /> niedopuszczalne
10. Falistość powierzchni dopuszczalna – mało widoczna
11. Rysy i zadrapania dopuszczalne – mało widoczne*
12. Szczerby na obrzeżu dopuszczalne 3 szt. o głębokości do 1,5 mm (dot. kloszy pod oprawą, gdzie szczerby są ukryte)<br />
13. Smugi, pasy dopuszczalne niewidoczne z odległości do 1 metra
14. Grubość ścian 2 – 4 mm

 * jednak nie w miejscu mającym wpływ na efekt oświetlenia

Uzgodnienia innych niż powyższe wymagań jakościowych możliwe jest po odrębnych ustaleniach z Klientem, zaakceptowanych przez komórkę zajmującą się kontrolą jakości oraz Prezesa Zarządu.