Polish
English

Produkcja szkła oświetleniowego pozwala na stworzenie niezliczonej liczby kształtów i barw osłon świetlnych, co możliwe jest tylko dzięki pracy świetnie wyszkolonych, wszechstronnych i kreatywnych hutników. Nasz zakład oferuje tworzenie najbardziej wyszukanych wyrobów, nawet w niewielkich ilościach, jak również pomocne wskazówki w udoskonalaniu przedstawionych projektów.

Szkło oświetleniowe

Do szkła oświetleniowego zalicza się duży zakres wyrobów stanowiących osłonę źródła światła; od wszelkiego rodzaju lamp elektrycznych do świeczników, lamp gazowych i lamp naftowych. 

Szkła oświetleniowe produkuje się z bezbarwnej masy szklanej, częściej jednak ze szkła mąconego. Większość wyrobów to szkło trójwarstwowe wytwarzane ręcznie, metodą powlekania szkieł mąconych szkłem przezroczystym bezbarwnym.

Wydmuchiwanie polega na kształtowaniu plastycznej masy szklanej ciśnieniem powietrza wytworzonym i działającym wewnątrz porcji masy szklanej. Równocześnie umiejętnie wykorzystywane są właściwości tworzywa oraz działanie odpowiednich sił zewnętrznych przykładanych do porcji masy dla nadania pożądanego kształtu. Wydmuchiwanie, jako najbardziej uniwersalna metoda kształtowania masy szklanej, umożliwia wytwarzanie wyrobów o rozmaitych kształtach, wielkości i przeznaczeniu.

Do góry

Wersje

Nasz zakład produkuje szkło oświetleniowe w trzech podstawowych, najbardziej popularnych wersjach:

- szkło jasne

- szkło opalowe trójwarstwowe (mleczne)

- szkło opalowe trójwarstwowe matowane

Podział

Zależnie od sposobu działania światła rozróżnia się wyroby oświetleniowe przepuszczające, skupiające, rozpraszające i przyciemniające światło.

Ze względu na barwę, rozróżnienie istnieje między szkłem barwnym i bezbarwnym.

Podział na szkło przezroczyste, przejrzyste i nieprzejrzyste stosowany jest dla rozróżnienia ilości przepuszczanego światła.

Obecnie najpopularniejszy jest podział na wyroby zwykłe (do przepuszczania światła i ochrony jego źródła), ozdobne (do przepuszczania światła i dekoracji lampy) oraz reprezentacyjne (do efektywnej dekoracji źródeł światła).

Wyroby dzieli się także na otwarte, półotwarte i zamknięte (zależnie od kształtu klosza) oraz na gładkie, matowe i zdobione (z uwagi na rodzaj powierzchni).

Kolejne rozróżnienie zależne jest od sposobu połączenia klosza z oprawą: klosze z połączeniami śrubowymi, z otworem bez obrzeża, z obrzeżem wywiniętym,  z obrzeżem kołnierzowym oraz z obrzeżem cylindrycznym.

W zależności od toku pracy i rodzaju używanych narzędzi, rozróżniamy cztery sposoby wydmuchiwania wyrobów:

  • Produkcja ręczna
  • Produkcja półautomatyczna
  • Prasowanie
  • Produkcja wirówkowa

Do góry

Produkcja ręczna

Ręczny sposób wydmuchiwania wyrobów szklanych polega na kolejnym wykonywaniu następujących czynności podstawowych:

1. Na ogrzany nabel piszczeli nabierana jest z pieca najpierw niewielka ilość masy szklanej (kropla), którą toczy się na płytce żeliwnej. Wydmuchiwany jest z niej pęcherzyk (bańka), a następnie na skrzepniętą, ale gorącą jeszcze dolną powłokę bańki nawijana jest właściwa porcja masy.

2. Po wyjęciu z pieca nabraną na nabel porcję masy toczy się na płytce żeliwnej dla nadania współosiowości z piszczelą. Porcję nabraną na bańkę przenosi się na różki przy korytku hutniczym, gdzie jest ona odpowiednio kształtowana poprzez toczenie w drewnianym, zmoczonym wodą kształtowniku. Porcja przybiera w ten sposób pożądany kształt i stygnie, zyskując lepkość odpowiednią do dalszego kształtowania.

3. Po wstępnym ukształtowaniu porcji masy jest ona rozdmuchiwana poprzez wtłaczanie ustami powietrza przez ustnik piszczeli.

4. Ostateczne nadanie kształtu przygotowanej porcji może się odbyć tylko pomocą wydmuchiwania z użyciem formy (formowanie). Jeśli wyrób powinien mieć kształt bryły obrotowej, podczas wydmuchiwania obraca się obustronnie piszczel w dłoniach, co powoduje obracanie się porcji masy w formie; dzięki temu zabiegowi powierzchnia szkła jest gładka i lśniąca (wydmuchiwanie z obracaniem). Jeśli jednak kształt wyrobu nie jest bryłą obrotową i porcji nie można obracać w formie podczas wydmuchiwania, wówczas formuje się ją bez obracania (wydmuchiwanie na cicho).

5. Po ukształtowaniu wyrobu i dostatecznym skrzepnięciu masy szklanej, wyrób oddziela się od nabla piszczeli (odtrącanie) poprzez dotknięcie wodą szkła tuż przy nablu. Odtrącany wyrób umieszcza się na specjalnie do tego przeznaczonym stoliku, a stąd, po całkowitym skrzepnięciu, przenoszony jest on do odprężania.

Do góry

Produkcja półautomatyczna

Półautomat to pneumatyczne urządzenie do wydmuchiwania wyrobów z masy szklanej, które eliminuje wydmuchiwanie szkieł płucami ludzi, zastępując ich w tym sprężarką i pompą próżniową. Urządzenie to składa się ze stalowego stołu, na którym umieszczone są: przedforma i forma właściwa. Oba stanowiska wyposażone są w niezbędną instalację pneumatyczną oraz w zawory, regulowane ręcznie przez obsługę. 

Do góry