Polish
English

Zdobienia

Zdobienia podczas wytwarzania

Szkło zdobione być może nie tylko po całkowitym zakończeniu jego wytwarzania, ale także podczas kształtowania. Tego typu zdobienie nazywane jest zdobieniem hutniczym, lub "na gorąco". 

Najczęściej stosowane są:

- alabastry

- cracle (szkło mrożone)

- pladry

Alabastry

Zdobienie za pomocą alabastrów polega na nabieraniu niewielkiej ilości masy szklanej, i natychmiastowym wkładaniu jej do proszku (alabastru). Po dokładnym obtoczeniu w barwnym proszku (fryta), bańka otaczana jest w kształtowniku, co ma na celu dobre spojenie drobnego proszku z nabraną masą. Następnie bańka jest ogrzewana, i nabiera się na nią porcję masy szklanej potrzebną do wytworzenia wyrobu; dalej kształtuje się do zwykłymi sposobami. 

Tym sposobem otrzymujemy wyroby, które wewnątrz szkła (w jego ściankach) zawierają barwne smugi. Dla tego zabiegu użyta masa szklana musi być przezroczysta i bezbarwna.

Cracle (Szkło mrożone)

Zdobienie wyrobów szklanych powierzchniowym spękaniem szkła nazywane jest zwykle efektem "cracle",a w gwarze hutniczej "mrożeniem". Polega ono na wykonywaniu drobnych, płytkich i nieregularnych pęknięć powierzchniowej warstewki formowanego szkła. Jest to sposób zdobienia odpowiedni dla wyrobów ze szkła bezbarwnego i barwnego, a zakres jego stosowania jest nieograniczony przy produkcji wyrobów grubościennych.

Pladry

Ten sposób zdobienia polega na tworzeniu w ściankach szklanych wyrobów pęcherzyków powietrza, tworząc efekt "rosa". Do wnętrza ścianek wprowadza się zamierzoną ilość powietrza, które później jest wyraźnie widoczne na uformowanych wyrobach. 

Do góry

Matowanie

Matowanie to zabieg technologiczny stosowany dla nadania powierzchni szkła właściwości równomiernego rozpraszania światła. Zjawisko to powodowane jest mikronierównością tworzącą się na powierzchni szkła, które tracąc swą naturalną gładkość i połysk, staje się mniej lub bardziej chropowate. Dzięki takiej powierzchni szkło traci połysk, staje się matowe i nieprzeźroczyste, choć nadal przepuszcza światło. 

Matowanie stosuje się, aby osłony źródeł światła równomiernie rozpraszały promienie. Efekt tego sposobu zdobienia polega głównie na wywołaniu wrażenia dyskrecji i subtelności. Po zmatowieniu uwidaczniają się także wyraziściej kształty szkła.

Istnieją trzy sposoby matowania szkła:

  • Matowanie chemiczne
  • Matowanie mechaniczne (Piaskowanie)
  • Malowanie (Satynowanie)

 

1. Matowanie chemiczne

Polega na korozyjnym działaniu kwasu fluorowodorowego na szkło tak, by na powierzchni powstawały liczne, równomiernie rozmieszczone mikrowgłębienia.


2. Matowanie mechaniczne (Piaskowanie)

Polega na wyłupywaniu drobnych cząstek z powierzchni szkła pod wpływem energii kinetycznej ziarnek piasku lub innych proszków ściernych zderzających się ze szkłem. Wskutek takiego działania powierzchnia szkła staje się chropowata, szorstka, silnie rozpraszająca światło. 

 

3. Malowanie (Satynowanie)

Polega na nałożeniu warstwy farby kryjącej i wywołaniu tym niewielkiej chropowatości powierzchni szkła, co powoduje rozpraszanie światła. Matowanie tym sposobem wymaga po pomalowaniu wypalenia w odpowiedniej temperaturze. 

Do góry

Malowanie

Malowanie szkła polega na nałożeniu na jego powierzchnię warstw odpowiednich farb, tworzących barwne powłoki (mniej lub bardziej przylegające do szkła). Taka barwna powłoka może pokrywać całą powierzchnię szkła, albo tylko jej część, tworząc przeróżne desenie i kształty. Malowanie pozwala na bardzo szeroki wachlarz zdobień szkła i uzyskiwania wielorakich efektów.

W zależności od rodzaju wyrobów, wielkości serii i rodzaju malowideł, stosuje się następujące sposoby malowania szkieł:

  • Sposób ręczny (Malarski)
  • Sposób natryskowy
  • Sposób kalkomanii

 

1. Sposób ręczny (Malarski)

Polega na nakładaniu farb pędzelkiem lub innymi narzędziami malarskimi. Sposobem tym można wykonać wszelkie wzory malowideł. Po wymalowaniu, dla utrwalenia wzoru należy wypalić szkło w odpowiedniej temperaturze, zależnej od zastosowanej farby.

 katalog dekorów.pdf

 

2. Sposób natryskowy

Polega na nakładaniu na szkło powłok barwnych przez natryskiwanie farby rozpylonej sprzężonym powietrzem. Jest to sposób szablonowy, dający możliwość szybkiego malowania dużej liczby wyrobów. Pomalowane wyroby wypala się w temperaturze odpowiedniej do zastosowanej farby.

 Numeracja Pantone według naszych standardowych farb.pdf

3. Sposób kalkomanii

Kalkomania jest to przenoszenie barwnych wzorów z papieru na zdobione szkło. Z arkusza papieru wycina się pożądane wzory i zanurza się je w wodzie. Po namoknięciu odbitki nakłada się w odpowiednim miejscu na szkło i przyciska starannie tamponem do jego powierzchni tak, by między szkłem a odbitką nie było ani powietrza, ani zbyt dużo wody. Po wyschnięciu odbitek szkło wypala się w odpowiedniej temperaturze zależnej od danego rodzaju kalkomanii.

Do góry